Ilmaohjaustekniikat

3J-IOL Ilmaohjaustekniikan harjoituslaitteisto

Käyttö:

Pneumaattisen järjestelmän ohjaus-, käyttö- ja asennustyön harjoittelu teollisuuskomponentein, teollisuuden kiinnitysmenetelmiä käyttäen.

Tehtävät suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää pneumaattisen ohjaustekniikan ongelmia
  • hän pystyy ratkaisemaan em. ongelmia kaaviomuodossa
  • hän kykenee valmistamaan ratkaisemiaan ongelmia vastaavat kytkennät teollisuuden käyttämillä työ- ja kiinnitysmenetelmillä, teollisuuskomponentein.

Harjoituslaitteisto sisältää:

  • rei’itetyn pohjalevyn harjoitusalustaksi
  • 32 harjoitustehtävää ja niiden edellyttämän monipuolisen ja laajan komponenttivalikoiman
  • runsaasti erilaisia liitin- ja kiinnitystarvikkeita
  • säilytyslaukun komponenteille ja tarvikkeille.

Oppimateriaali:

Harjoitustyökirja, joka sisältää pneumaattisen ohjaustekniikan teoriaosan ja runsaasti toisistaan poikkeavia idearikkaita työharjoituksia teollisuudesta, joissa ongelmat esitetään helppotajuisesti sekvenssikaaviomuodossa edeten yksinkertaisista tehtävistä vaativiin ohjaustekniikan ongelmiin
materiaali sisältää oppilaspohjat ja valmiit ratkaisut.