Kiinteistöväylätekniikka

3J-KVT / KNX Kiinteistöväylätekniikka

KNX kiinteistöväylätekniikka–harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan nykykiinteistöissä yleistyvän väyläohjatun sähkö- ja mittaus-/säätöverkoston asennus- ja käyttövalmiuksia.

Laitteisto koostuu ryhmäkeskusmoduulista, joka ohjaa kulutus- / käyttökohteita KNX–väylän välityksellä kytkimiltä, termostaateilta ja anturilta saatavien kytkentä- ja ohjaussignaalien ohjaamana.

Tehtävät suoritettuaan:

  • opiskelija osaa hahmottaa KNX–kiinteistöväylän avulla toteutetun sähkö-, lämmitys- ja automaatiojärjestelmän rakenteen
  • hän tunnistaa erityyppiset väyläkomponentit ja hallitsee niihin liittyvät käsitteet
  • lisäksi opiskelija hallitsee KNX–väylän tiedonsiirtoon liittyvien signaalien kytkemisen eri väyläkomponentteihin valmistajien datalehtien avulla
  • hän osaa rakentaa kiinteistöväyläsovelluksen toimivaksi kokonaisuudeksi käyttäen hyväkseen laitteiston mukana toimitettavaa oppimateriaalia, sähköpiirustuksia sekä valmistajien data- ja internetsivuja
  • laitteiston asennus-, johdotus- ja ohjelmointityöt suoritetaan todellisin työkaluin ja -menetelmin.

Laitteisto:

  • pystyasennossa olevan profiilikehikkoon asennetun asennusseinän huoneiston pohjapiirroksella
  • ryhmäkeskusmoduulin sisältäen vikavirta-, johdonsuojakytkimet, riviliittimet, tarvittavat KNX – väyläkomponentit ja lukollisen pääkytkimen
  • tarvittavat KNX -kytkin, -termostaatti ja – ohjauskomponentin
  • laitteiston ohjaus toteutettavissa internetin kautta etäohjattuna esimerkiksi tablet–tietokoneella (tablet ei sisälly hintaan)
  • asennuksessa tarvittavat asennus-, johdin- ja liitintarvikkeet

Harjoituslaitteisto koostuu todellisista sähköasennuskomponenteista. Laitteistot saatavana myös ABB-free@home -järjestelmällä.

Oppimateriaali:

Oppi- / harjoituskirja
Laitteiston käyttöohjeet
Tekniset tiedot

3J-KNX Compact Kiinteistöväylätekniikka

qrf