Ohjelmoitavat ohjaukset

3J-AMK Askelmoottorikäytöt

Laitteisto toimitetaan joko R.T.A tai Beckhoff -ohjauksella

Käyttö:
Harjoituslaitteiston avulla opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet, joiden avulla hän pystyy rakentamaan teollisuudessa esiintyviä askelmoottori-käyttöjä toimiviksi järjestelmiksi sekä käyttämään ja huoltamaan niitä.

Tavoite:
Suoritettuaan harjoituslaitteistoon liittyvät tehtävät, opiskelija:

 • pystyy selvittämään askelmoottorikäytön rakenteen ja ohjausmenetelmät
 • osaa itsenäisesti rakentaa (asentaa, johdottaa ja kytkeä) 1-akselin askelmoottrikäytön toimivaksi kokonaisuudeksi asennus- ja kytkentäpiirustusten sekä valmistajien datalehtien avulla
 • pystyy ohjaamaan askelmoottorikäyttöä, laatimalla sovelusohjelmia PC-pohjaisen ohjelmoinnin avulla
 • on harjaantunut mahdollisten toimintahäiriöiden etsintään ja niiden poistamiseen.

Laitteistot:
3J-AMK -harjoituslaitteisto sisältää:

 • ohjauskeskuksen
 • askelmoottorin ohjaus- ja vahvistinyksikön
 • PC-ohjelmiston
 • askelmoottorin
 • hammashihnalaitteiston tarvittavine lähestymiskytkimineen
 • asennuksessa tarvittavat asennus-, johdin- ja liitintarvikkeet

Oppimateriaali:

 • Suorituspainotteiset harjoitustehtävät ratkaisuineen
 • Laitteiston käyttöohjeet
 • Ohjelmointiohjeet
 • Tekniset tiedot

3J-LAI Kuljetin- / porttaalilaitteisto

Laitteisto sisältää hammashihnakuljettimen, jota käytetään DC-moottorilla.
Hihnapalvelijana toimii pneumaattinen porttaali alipainetarttujalla.

Laitteisto palvelee erinomaisesti kappaleen käsittelyä logiikkaohjattuna.

Logiikkaohjatun kuljetin-/porttaalilaitteiston pääosioluettelo:

1. Siemens AG 300 S7 – ohjauksella
2. Hammashihnakuljetin DC-moottorikäytöllä ja optisilla kytkimillä
3. Eri materiaalisten kappaleiden jakolaitteisto omalla toimilaitteistollaan
4. Pneumaattinen 2-akselinen porttaalipalvelija imukuppitarttujalla, neljän venttiilin ryhmäventtiili ja magneettitunnistelijat (5 kpl)
5. Käyttöpaneli hallintakytkimineen
6. Binääritulot (16 kpl) ja -lähdöt (16 kpl) on johdotettu riviliittimille.
7. Valmiskaapelit tiedonsiirtoon (PC-CPU, AG -> ryhmäventtiili)
8. Laitteistokomponentit on valmiiksi asennettuina, ohjaus ja mekaniikka omilla asennuslevyillä.

3J-OLK Ohjelmoitava logiikka

Laitteisto sisältää logiikkaohjatun mekaniikkalevyn joko hihnakuljettimella tai ruuvimekaniikalla sekä kaksi kappaletta sylintereitä.

Ohjelmoitava logiikka on asennettu omalle asennuslevylleen ohjauskaappiin, josta binääritulot (16 kpl) ja -lähdöt (16 kpl) on johdotettu riviliittimille. Tulotavuista toinen on varustettu antuririviliittimillä.

Käyttö- ja näyttöpanelit (2 kpl) on ohjauslevyllä ja ne on varustettu monipuolisin komponentein.

Ohjattava mekaniikka on asennettu omalle asennuslevylle, jossa on 0-30 V DC-moottori alennusvaihteella. Tunnistelijoina käytetään neljää lähestymiskytkintä. Lisäksi mekaniikkaan kuluu kaksi pneumatiikka-sylinteriä neljällä magneettitunnistimella.

Sylinterien ohjaukseen käytetään ryhmäventtiiliä, jossa 5/2 mono- ja bistabiiliventtiilit, kaapelointi 25-nap. D-liittimen kautta.

Laitteisto palvelee ohjelmoitavan logiikan ohjelmointia (ohjelmakäskyt; AND, OR, R/S, Ajastimet, Laskurit, Vertailijat) sekä johdottamista.

Ohjelmoitavan logiikkalaitteiston pääosioluettelo:

1. Siemens CPU 300 S7 -ohjauksella, PC-CPU-kaapeli
2. Hallintapanelit käyttökytkimin ja näyttölaittein
3. Toimilaitemekaniikka (kuljetin + sylinterit) Lähestymiskytkimet; 4 kpl optisia tai induktiivisia (2 kpl NO ja 2 kpl NC)
4. Lähestymiskytkimet; 4 kpl optisia tai induktiivisia (2 kpl NO ja 2 kpl NC) 4 kpl magneettisia (NO-tyyppisiä)
5. Ryhmäventtiili ja 25-nap. D-liitinkaapeli
6. Kontaktorit (2 kpl) ja lämpöreleet (2 kpl)
7. Tulojen / lähtöjen demonstroimiseksi simulointiyksikkö, jossa 16 kpl kytkimiä
8. Suomenkielinen oppi- ja harjoituskirja

3J-SMK Servomoottoriharjoituslaitteisto

Harjoituslaitteisto

Käyttö:
Harjoituslaitteiston avulla opiskelija harjaantuu nykyaikaisissa CNC- ja robottikäytöissä esiintyvien servomoottorikäyttöjen asennus-, kytkentä-, säätö- ja käyttötehtäviin.

Tavoite:
Harjoitustehtävät suoritettuaan, opiskelija:

 • osaa selvittää servomoottorikäytön rakenteen ja ohjausmenetelmät
 • pystyy itsenäisesti, piirustusten avulla, kokoamaan (asentamalla, johdottamalla, kytkemällä ja säätämällä) 1-akselin servomoottorikäytön toimivaksi kokonaisuudeksi lähestymiskytkimineen ja antureineen
 • pystyy laatimaan sovellutuskohtaisia käyttöohjelmia PC-pohjaisella ohjelmointilaitteella servomoottorikäytön ohjaamiseksi ohjausjärjestelmän avulla
 • on harjaantunut mahdollisten toimintahäiriöiden etsintään ja niiden poistamiseen.
 • oppii käyttämään Omronin tai Siemensin ohjelmointiympäristönä toimivaa sekä alalla yleisesti käytössä olevaa IEC 61131-3 standardin mukaista ohjelmaa
 • tutustuu liikkeenohjauksessa käytettävää PLC Open – ohjelmaan

Laitteisto:
Harjoituslaitteisto sisältää:

 • ohjauskeskuksen
 • Omron tai Siemens servologiikka
 • Omron tai Siemens servo-ohjain
 • turvareleen sekä turvakytkimen
 • 230 VAC/24 VDC virtalähteen
 • käyttöpaneelin operointi painikkeineen
 • servomoottorin anturoinnilla (enkooderi)
 • asennuksessa tarvittavat asennus-, johdin- ja liitintarvikkeet
 • lineaarijohde -liikelaitteistossa tarvittavine rajakytkimineen
 • jauhemaalatun asennuspöydän jaloilla

Harjoituslaitteisto koostuu teollisuuskomponenteista.

Oppimateriaali:

 • monipuolinen sähköinen oppi-/harjoituskirja
 • ohjelman teko aloittelijoille sekä edistyneemmille käyttäjille
 • valmiita liikeohjelmia
 • laitteiston käyttöohjeet
 • sähkö- ja tiedonsiirtokytkentäohjeet
 • tekniset tiedot