3J-TVT Teollisuusväylätekniikka

Teollisuusväylätekniikka -harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan nyky-automaation hajautetuissa ohjausjärjestelmissä käytettyjen teollisuus-väylätekniikkojen asennus- ja käyttövalmiuksia.
Laitteisto koostuu ohjauskeskusmodulista, joka ohjaa kenttäväylän (AS-i tai Profibus /AS-i ) välityksellä toimilaitemoduleita.

Tehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija osaa hahmottaa AS-i- tai/ja Profibus -kenttäväylän avulla toteutetun hajautetunohjausjärjestelmän rakenteen
 • hän tunnistaa eri tyyppiset väyläkomponentit ja hallitsee niihin liittyvät käsitteet
 • lisäksi hän hallitsee AS-i- tai/ja Profibus -väylätyyppien tiedonsiirtoon liittyvien signaalienkytkemisen eri väyläkomponentteihin
 • opiskelija osaa rakentaa kenttäväyläsovelluksen toimivaksi kokonaisuudeksi käyttäenhyväkseen automaatiopiirustuksia sekä valmistajien datasivuja.

Harjoituslaitteiston rakenne:
Harjoituslaitteisto on koottavissa modulaarisesti ohjauskeskusmoduleista ja erillisistä toimilaite-moduleista koulutustarpeiden mukaisesti joko pelkäksi AS-i -väylän koulutuslaitteistoksi tai käsit-tämään molemmat sekä Profibus- että AS-i -väyläratkaisut samassa koulutuslaitteistossa.

Ohjauskeskusmoduli käsittää kunkin kenttäväyläsovelluksen vaatimat logiikka- ja väyläkom-ponentit tarvittavine ohjelmistoineen sekä liityntäkaapeleineen.

AS-i -toimilaitemodulit joita on kahta eri tyyppiä (pneumatiikkamoduli ja DC-moottorimo-duli), ovat yhdistettävissä laitteistoon joko itsenäisesti tai yhdessä toimivana kokonaisuutena.

AS-i -toimilaitemodulit:
AS-i -pneumatiikkamoduli sisältää:

 • toimilaitteistona sylinterit (2 kpl) ja sähköventtiilit (perinteinen ja AS-i -komponentti)
 • tunnistelijoina magneettinen ja mekaaninen rajakytkin sekä väyläliityntäiset ”älykkäät”AS-i –kytkimet, induktiivinen ja optinen
 • tarvittavat väyläliityntäkomponentit
 • käyttöpanelin monipuolisin käyttökytkimin.AS-i -DC-moottorimoduli sisältää:
 • toimilaitteistona DC-moottorikäyttöinen (24 VDC) hammashihnakuljetin ja säh-köohjattu pneumatiikkasylinteri
 • tunnistelijoina optiset ja magneetiset rajakytkimet
 • tarvittavat AS-i -väyläliityntäkomponentit
 • hallintapanelin käyttökytkimin.

Profibus- + AS-i -toimilaitemodulit joita myös on kahta eri tyyppiä (DC -moottorimoduli jaAC -moottorimoduli), ovat samoin yhdistettävissä laitteistoon joko erillisinä tai yhdessä toimivana kokonaisuutena.

Profibus- + AS-i -toimilaitemodulit:
Profibus- + AS-i -DC-moottorimoduli sisältää:

 • toimilaitteistona DC-moottorikäyttöinen (24 VDC) hammashihnakuljetin ohjattunaerillisellä vahvistinyksiköllä -10V…+10V ohjaussignaalilla sekä pneumatiikka sy-linterit (2kpl) ohjattuna sähköisen ryhmäventtiilin avulla
 • tunnistelijoina optiset ja magneettiset rajakytkimet
 • tarvittavat väyläliityntäkomponentit
 • hallintapanelin käyttökytkimin.Profibus- + AS-i -AC-moottorimoduli sisältää:
 • toimilaitteistona AC-moottorikäyttöinen hammashihnakuljetin (ohjattuna parametroitavalla, väyläliitynnällä varustetulla taajuusmuuttajalla) sekä sähköohjattu pneumatiikkasylinteri
 • tunnistelijoina optiset ja magneettiset rajakytkimet
 • tarvittavat väyläliityntäkomponentit
 • hallintapanelin käyttökytkimin.

Oppimateriaali:
Suomenkielinen oppi-/harjoituskirja, jossa suorituspainotteiset harjoitustehtävät. 

3J-TVT / AS-i / pneumatiikka 

3J-TVT / AS-i / DC-moottorikäyttö ja pneumatiikka

3J-TVT / Profibus / AS-i / DC-moottorikäyttö ja pneumatiikka

3J-TVT / Profibus / AS-i / Taajuusmuuttajakäyttö ja pneumatiikka